Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej


Od Ponad 25 lat wykonujemy projekty sieci gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz drogowe.


Ciepłownictwo

Gazownictwo

Drogownictwo

Obsługa
budowy

Instalacje
sanitarne

Wentylacja Klimatyzacja
Chłodnictwo

Projekty

Projekty Budowlano-Wykonawcze


 • sieci gazowych nisko,średnio i wysokoprężnych,
 • sieci ciepłowniczych niskich i wysokich parametrów,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • instalacji technologicznych przemysłowych,

Projekty Budowlano-Wykonawcze
obiektów technicznych


 • kotłownie grzewcze i technologiczne,
 • stacje wymienników ciepła i inne węzły cieplne,
 • zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych,
 • stacji redukcyjnych gazu,
 • sprężarkownie,
 • ciągi transportu pneumatycznego.

Analizy Techniczno-Ekonomiczne


 • audyty energetyczne budynków,
 • wnioski kredytowe do banku ochrony środowiska,
 • koncepcje technicznego wyposażenia budynków i obiektów.

Techniczna obsługa budowy


 • pracownia prowadzi nadzór inwestorski

Zdobyliśmy doświadczenia w realizacji dużych opracowań związanych z:

 • przebudową szlaku kolejowego Gliwice – Kraków jako podwykonawca SUDOP Praha,
 • budową drogi ekspesowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój jako podwykonawca VEPRO Verkehrsbau Projekt GmbH oraz Ingenieurburo H. Vossing GmbH,
 • budową układów kogeneracji na terenie Kopalni Borynia i Ciepłowni w Wodzisławiu,
 • budową ciepłowni gazowej na terenie Rafinerii w Płocku jak podwykonawca Hobas Polska.

Wykonaliśmy projekty drogowe dla:

 • Urzędu Miasta w Zawierciu,
 • Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
 • Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie.

Prowadziliśmy nadzory realizacji dla budowy:

 • Centrum Handlowego Brico Marche, Inter Marche w Brzeszczach,
 • betoniarni RECTOR w Chrzanowie,
 • ujęcia wody Potroście w Babicach,
 • kanalizacji i sieci wodociągowych w Jeleśni.

Opracowaliśmy projekty instalacji dla wdrożenia przełomowej produkcji nowoczesnych nanokomponenetów firmy Smart Nanotechnologies Spółka z o.o. w Alwerni.


Zespół

mgr inż. Jerzy Sowa

CEO, Główny projektant

mgr Ewa Korpacka

Asystent projektanta

mgr inż. Emil Krawczyk

Projektant

mgr inż. Artur Kurdziel

Projektant

Zaufali nam


Kontakt

Imię i nazwisko

Email nadawcy

Wiadomość